پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


معرفی سموم خطرناک برای باغات پسته 1397/1/25 در وقت 10:42:5

محمدرضا طاهری مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی کرمان مصرف ۴ نوع سم را برای باغ‌های پسته استان خطرناک اعلام کرد.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی کرمان، مصرف سموم فن والریت (سومیسیدین)، دلتام‌ترین (دسیس)، پرم‌ترین (آمبوش) و فن پروپا‌ترین (دانیتول) در باغ‌های پسته را موجب از بین رفتن گسترده حشرات مفید دانست و اعلام کرد: مصرف این سموم طغیان غیر قابل کنترل آفات را به دنبال خواهد داشت و به هیچ وجه در باغ‌های پسته برای هیچ نوع آفتی توصیه و ثبت نشده است.

محمدرضا طاهری گفت: کشاورزان با مشورت با کار‌شناسان کلینیک‌های گیاه پزشکی، سم مناسب و با کیفیت را برای باغات خود استفاده کنند.

وی افزود: ارزان بودن یک سم دلیل موجهی برای کاربرد آن در باغ‌های پسته نیست.