پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


ازت مورد نیاز درختان پسته 99/05/28 1399/6/2

ازت (نیتروژن):

20 درصد مغز پسته از پروتئین تشکیل شده است و ازت نقش مهمی در ساخت پروتئین و تشکیل مغز دارد. کمبود ازت در زمان مغز رفتن باعث زردشدن برگ های بالای خوشه و نیم مغز و پوک شدن میوه می شود.

ازت موردنیاز در سه نوبت در اختیار درختان پسته قرار می گیرد:

-  نوبت اول در اسفندماه: 50 درصد ازت موردنیاز درختان پسته در این زمان استفاده می شود.

- نوبت دوم در خردادماه: 25 درصد ازت موردنیاز در خرداد استفاده می شود. اما در شرایطی که محدودیت آب داریم باید این نوبت حذف شود . در این زمان می توان ازت موردنیاز گیاه را از منابع دیگر ازت مثل کودهای 20-20-20 تامین کرد.

- نوبت سوم شهریورماه: 25 درصد باقی مانده ازت موردنیاز درختان پسته در شهریورماه در اختیار درخت قرار داده می شود. کاربرد ازت در این زمان روی انس و رشد سال آینده پسته موثر است.

انواع کودهای ازته مورد استفاده در باغ های پسته:

1- اوره: پرمصرف ترین کود ازته مصرفی در ایران است که دارای 46 درصد نیتروژؤن می باشد. اوره کود مناسبی جهت مناطق پسته کاری که بی کربنات آب آبیاری و خاک آنها بالاست نمی باشد.

2- سولفات آمونیوم: این ماده شامل 21 درصد نیتروژن به شکل یون آمونیوم و 24 درصد گوگرد به شکل سولفات است. وجود سولفات در کود برای کاهش PH  خاک است. سولفات آمونیوم در خاک هایی که کمبود گوگرد دارند و غالبا شور و قلیایی هستند بسیار مناسب است.

3- کود 20-20-20 : این کود دارای 20 درصد ازت، 20 درصد فسفر، 20 درصد پتاسیم می باشد. در زمانی که دمای هوا بیشتر از 35 درجه می باشد و امکان استفاده از کود اوره و سولفات آمونیوم نمی باشد برای رفع کمبود ازت می توان از کود سه بیست استفاده کرد.

4- نیترات آمونیوم: این کود محتوی 33 درصد ازت می باشد. هر دو فرم ازت آن ( آمونیوم و نیترات) قابل جذب برای گیاه می باشد. این کود نسبت به اوره عملکرد بهتری دارد. در خاک های شنی و سبک به دلیل آبشویی زیاد و در خاک های شور به دلیل ضریب شوری بالا این کود توصیه نمی شود.


نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید