پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


رتبه ششم تولید پسته کشور به خراسان جنوبی اختصاص دارد 1393/6/8 در وقت 9:14:30


بیرجند - ایرنا - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از مجموع 18 هزار و 432 هکتار باغات پسته استان، 11 هزار و 174 هکتار آن یعنی معادل 60 درصد بارور است و از این لحاظ رتبه ششم تولید پسته ایران به این خطه از کشور تعلق دارد.
[رتبه ششم تولید پسته کشور به خراسان جنوبی اختصاص دارد]

ˈهاشم ولی پورˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: پیش بینی می شود امسال از این میزان باغات با متوسط برداشت هزار و 333 کیلوگرم در هر هکتار، 16هزار و 500 تن برداشت شود که نسبت به مدت مشابه پارسال از 14 درصد رشد برخوردار خواهد بود.

وی مهمترین ارقام پسته استان را کله قوچی، اکبری، اوحدی، احمدآقایی و پسته سفید ذکر کرد و گفت: بشرویه و سرایان بیشترین میزان کاشت درخت پسته را به خود اختصاص داده اند.

ولی پور به فراوری پسته اشاره کرد و اظهار داشت: پوست گیری پسته و بسته بندی در ترمینال ضبط پسته در تمام شهرستانهایی

بشرویه، سرایان، فردوس، قاین، بیرجند، خوسف و نهبندان که باغات پسته موجود است صورت می گیرد.

وی به اولویتهای کاری و مهمترین اقدامات انجام صورت گرفته در خصوص افزایش تولید پسته توسط جهاد کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: اجرای طرحهای تغذیه با روش محلول پاشی، چالکود، نوار کود و همچنین هرس مناسب باغات از جمله این اقدامات است.

ولی پور افزود: ما همچنین تسهیلات کم بهره از محل کارگروه توسعه کشاورزی و کمک های فنی اعتباری در اختیار متقاضیان احداث و نوسازی باغات قرار داده ایم.

ارایه مشاوره های تخصصی به باغداران توسط کارشناسان سازمان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در راستای امورات مربوط نیز از اقدامات دیگر سازمان در راستای حمایت از پسته کاران استان است که ولی پور به آن ها اشاره کرد.

وی بهره برداران پسته استان با احتساب مراحل تولید و فرآوری را حدود 15 هزار نفر ذکر کرد و از خرده مالکی، مشکلات موجود استفاده از ادوات مکانیزه، شور شدن منابع آب و خاک ، افت آبهای زیرزمینی، دانش فنی کم باغداران، رعایت نکردن اصول فنی احداث باغ و فقدان تغذیه مناسب باغات پسته به عنوان مهمترین مشکلات پسته کاران استان ی