پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


تولید پسته ابرکوه 70 درصد کاهش یافت 1392/8/25 در وقت 17:51:8

محمدعلی حاتمی زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال پیش بینی می شود از دو هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت پسته بارده به طور متوسط در هر هکتار یک تن پسته خشک برداشت شود .
وی با بیان اینکه 500تن تولید پسته در این شهرستان کاهش دارد، گفت : سال گذشته تولید پسته خشک بخاطر مساعد بودن شرایط آب و هوایی در هر هکتار یک تن و 250کیلو برداشت شد .مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با بیان اینکه باتوجه به کم آبخواه بودن این محصول زمینه افزایش سطح زیر کشت پسته در ابرکوه فراهم است، ادامه دا: امسال 100هکتار به سطح زیر پسته در این شهرستان افزوده شده که سطح آن به بیش از 3هزار هکتار رسیده است .
حاتمی زاده تصریح کرد : ارقامی که در این شهرستان تولید می شود از نوع کله قوچی ، اکبری ، فندقی ، احمد آقائی است.
وی درباره مراکز فرآوری پسته ابرکوه نیز گف: در این شهرستان محصول پسته در 9ترمینال ضبط و فرآوری می شود.