پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


پسته ایرانی نصف قیمت داخلی به خارجی‌ها فروخته می‌شود 1394/5/4 در وقت 10:7:45

در حالی که هر کیلو پسته در داخل کشور حدود 50 هزار تومان است ولی این خشکبار مرغوب ایرانی نصف بهای داخلی به خارجی‌ها فروخته می‌شود.
به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک از صادرات غیرنفتی، قیمت هر کیلو پسته ایرانی تازه یا خشک در ظرف آجیل دیگر کشورها حدود 26هزار تومان است.
براساس این آمارها پسته با پوست تازه یا خشک با قیمت معادل 4/8 دلار برای هر کیلوگرم در سه ماهه نخست امسال به میزان 7/12 هزار تن صادر شد که نزدیک به 106 میلیون دلار برای ایران ارزآوری داشته است.
این قیمت ارزان پسته ایرانی برای خارجی‌ها در حالی است که این خشکبار در داخل حدود 50 هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد.
همچنین قیمت هر کیلو مغز پسته تازه یا خشک ایرانی نیز در ظرف خشکبار دیگر کشورها کمتر از 17 دلار و حدود 53 هزار تومان قیمت دارد که این مغز پسته نیز تقریبا نصف قیمت داخلی است.
بر همین مبنا صادرات مغز پسته در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به 5/2 هزار تن و با ارزش کمتر از 43 میلیون دلار بوده است که بر این اساس صادرات مغز پسته در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد کاهش یافته است.
همچنین براساس این آمار، قیمت هر کیلو انگور تیزابی خشک کرده صادراتی معادل 6/1 دلار و حدود 5000 تومان، انگور بی‌دانه خشک شده معادل 5/3 دلار و حدود 11 هزار تومان و انگور کاشمری سبز بی‌دانه معادل 5/3 دلار و حدود 11 هزار تومان تمام می‌شود.