پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


تولید پسته در خراسان رضوی نسبت به پارسال 10 درصد افزایش داشته است. 1394/7/29 در وقت 11:20:11

تولید پسته در خراسان رضوی نسبت به پارسال 10 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی امروز گفت: در حالی که فقط چند روز به پایان برداشت این محصول در استان مانده است پیش بینی می شود امسال 50 هزار تن پسته در خراسان رضوی تولید شود.

نقیبی با بیان اینکه امسال 41 هزار هکتار از باغ های خراسان رضوی به کاشت پسته اختصاص یافت افزود: فندقی، بادامی، کله قوچی، اکبری و احمدآقایی از مهم ترین ارقام پسته تولیدی استان است.

او ادامه داد: 93 درصد پسته خراسان رضوی در 50 پایانه پسته در استان فرآوری می ‌شود و هفت درصد برای تازه خوری روانه بازار استان و خارج از آن می ‌شود.

او با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید پسته را در کشور داراست گفت: بیشترین تولید این محصول به شهرستان های مه ولات، بردسکن، خوشاب، گناباد، رشتخوار، خلیل آباد، سبزوار و بجستان اختصاص دارد.