پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


تشکیل صندوق ملی پسته 1394/8/14 در وقت 12:32:16

رییس مرکز تحقیقات پسته رفسنجان گفت: خواستار تشکیل صندوق ملی پسته هستیم، با این تفاوت که درآمد حاصل از کارآفرینی این حوزه، در صنایع جنبی پسته صرف شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، "جهان شاه" بعد از ظهر امروز 13 آبانماه در جلسه هم اندیشی توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان کرمان اظهار کرد: انجمن توسعه کارآفرینی شهرستان رفسنجان متشکل از کارآفرینان و فعالان اقتصادی است که ارتقاء اندیشه ها، اهداف، فعالیت ها و استراتژی های فعالان اقتصادی شهرستان را دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه این انجمن قصد دارد با تجمیع و همفکری کارآفرینان در فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار باشد تصریح کرد: بین 50 تا 60 درصد فعالیت های اقتصادی شهرستان رفسنجان توسط این مجموعه انجام می شود و روز به روز بر تعداد اعضا و فعالیت ها افزوده می شود.
رییس مرکز تحقیقات پسته رفسنجان بیان کرد: اعضای انجمن توسعه کارآفرینی این شهرستان کارشناسان اقتصادی هستند که توانسته اند از کسب و کار کوچک به کسب و کار بزرگ برسند و از استان می خواهیم که در فعالیت های اقتصادی از این انجمن نظرخواهی کند.
مسوول انجمن توسعه ... 
مشاهده متن کامل خبر در خبرگزاری دانشجویان ایران ]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، "جهان شاه" بعد از ظهر امروز 13 آبانماه در جلسه هم اندیشی توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان کرمان اظهار کرد: انجمن توسعه کارآفرینی شهرستان رفسنجان متشکل از کارآفرینان و فعالان اقتصادی است که ارتقاء اندیشه ها، اهداف، فعالیت ها و استراتژی های فعالان اقتصادی شهرستان را دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه این انجمن قصد دارد با تجمیع و همفکری کارآفرینان در فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار باشد تصریح کرد: بین 50 تا 60 درصد فعالیت های اقتصادی شهرستان رفسنجان توسط این مجموعه انجام می شود و روز به روز بر تعداد اعضا و فعالیت ها افزوده می شود.
رییس مرکز تحقیقات پسته رفسنجان بیان کرد: اعضای انجمن توسعه کارآفرینی این شهرستان کارشناسان اقتصادی هستند که توانسته اند از کسب و کار کوچک به کسب و کار بزرگ برسند و از استان می خواهیم که در فعالیت های اقتصادی از این انجمن نظرخواهی کند.
مسوول انجمن توسعه ... 
مشاهده متن کامل خبر در خبرگزاری دانشجویان ایران ]