پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


کشاورزان از بکارگیری نیروی کارغیر بومی و افاغنه جداً جلوگیری نمایند 1394/5/17 در وقت 12:41:3

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان سید مهدی قویدل در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند که با محوریت پیشگیری از سرقت پسته در محل دادگستری زرند تشکیل گردید،اظهار داشت: کشاورزان وباغداران بایستی باهماهنگی مراجع ذیربط جهت صدور کارت شناسائی برای افراد متعهد در بکارگیری آنان برای نگهبانی از باغات پسته اقدام کنند و از بکارگیری نیروی کارغیر بومی و افاغنه جداً جلوگیری شود.
 وی تصریح کرد: چنانچه باغداران بدون هماهنگی لازم با سازمان ها و مراجع مربوطه اقدام به بکارگیری نیروی کار خصوصاً افاغنه بدون معرف و ضامن نمایند خودشان مسئول خواهند بود و نباید انتظار کمک و یاری به موقع از مسئولین داشته باشند.این مقام قضائی ازتشکیل بانک اطلاعاتی دقیق  شناسایی سارقین و چگونگی و نحوه سرقت و فروش مال مسروقه توسط این دسته افراد خبر داد و گفت:امسال با فرا رسیدن برداشت این محصول با کمک و حمایت مردم و باغداران و کشاورزان با سارقین و خریداران مال مسروقه به شدت برخورد خواهد شد.
 قویدل بابیان اینکه در بعضی موارد بی تفاوتی مردم و عملکرد منفعل مسئولین باعث شده یک عده متجری شوند وچه بسا در انعکاس واقعیات و حل مسائل کم کاری هم شده باشد،گفت: ما با توانمندی که در نیروهای انتظامی و امنیتی داریم نباید شاهد این گونه موارد باشیم.
  این مقام قضایی اظهار داشت: موقعیت های بسیار خوبی وجود دارد که می توان در جهت پیشگیری از این قبیل جرائم استفاده کرد و مسئولین محلی اعم از شوراها و دهیاری ها با گزارشات دقیق و کامل همچنین شورای اصناف با برگزاری جلسات توجیهی و فرهنگ سازی مناسب و به موقع در بین اصناف و معرفی خریداران مال مسروقه به مراجع انتظامی و قضائی و آموزش و توجیه کشاورزان و باغداران می توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.
 

سید مهدی قویدل در پایان افزایش تیم های گشت نیروی انتظامی با همکاری نیروی مقاومت بسیج به صورت محسوس و نا محسوس در داخل واطراف شهر و باغات پسته ،جهت پیشگیری از سرقت را ضروری دانست.