پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


حال پسته وخیم تر از همیشه 1397/8/21 در وقت 9:6:6

محسن جلال پور در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: این باغات امروز به جهت میزان آب، بهره وری، نوع سم و کود مورد استفاده، عملیات دوران داشت به سبب شرایط تورمی و هزینه های بالا، مشکلات فروش پسته به دلیل ثابت نگهداشتن تصنعی نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر بیمار و رنجورند.

وی ضمن اشاره به وقوع گرمای ناگهانی هوا طی فروردین ماه سال جاری در کشور اظهار داشت: باغات رنجور پسته در برابر این بلیه طبیعی تاب و توان خود را از دست داده و با افت تولید ۹۰ درصدی محصول مواجه شدند.

عضو انجمن پسته ایران گفت: چنین فاجعه ای نه تنها طی ۵۰ سال گذشته در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا برای محصولی بدون بروز یک اتفاق بسیار بزرگ سابقه ندارد.

وی افزود: ریشه کاهش شدید محصول پسته طی سال جاری به سلسله مراحلی از ۲۰ سال قبل تا به امروز به جهت استفاده نامناسب از آب، برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی، کاهش منابع آبی در مناطق پسته خیز، افزایش بی رویه سطح زیر کشت پسته با عدم برنامه ریزی فعالیت های علمی و کارشناسی مربوط می شود.

جلال پور تصریح کرد: متاسفانه میزان برداشت پسته طی سال جاری در کشور و استان کرمان به ترتیب کمتر از ۲۰ و ۱۰ درصد بوده است.

وی به رادیو اقتصاد توضیح داد: طی سال های گذشته میزان برداشت پسته در باغات سطح کشور ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن بوده که متاسفانه این میزان طی سال جاری به ۴۰ هزار تن رسیده است.

عضو انجمن پسته ایران یادآور شد: میزان برداشت پسته از باغات استان کرمان نیز طی سنوات گذشته بیش از ۱۲۰ هزار تن بوده که امسال این رقم بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن است

منبع: انجمن پسته ایران