پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


نکات لازم در کاربرد روغن ها 99/11/14 1399/11/19

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.

نکات لازم در کاربرد روغن ها:

- محلول پاشی روغن در زمان رکود عمیق درخت ( دی ماه) تاثیری ندارد.
- هر چه زمستان گرمتر و نیاز سرمایی تامین شده کمتر باشد غلظت روغن مورد استفاده افزایش می یابد.غلظت روغن نباید کمتر از 30 و بیشتر از 60 در هزار باشد. غلظت های زیر 30 لایه غیر قابل نفوذ را ایجاد نکرده و غلظت های بالا 60 در هزار ایجاد مسمومیت (خشک شدن سرشاخه ها، ترشح شیره از تنه و خفگی جوانه ها) می کنند.

- از مواردی که در تاثیر مطلوب موادی مانند روغن های کشاورزی نقش دارد، رعایت نکات مربوط به تهیه مخلوط آب و روغن می باشد. در این ارتباط، جدای از اینکه باید مقدار مصرف روغن را رعایت نمود، بایستی در زمان تهیه ابتدا روغن و آب را در یک حجم کوچک مانند سطل مخلوط و سپس به تانکر اضافه نمود. توصیه می شود بخشی از تانکر خالی باشد تا بتوان عملیات مخلوط بودن را به خوبی انجام داد. در صورتی که یکنواختی در مخلوط نمودن آب و روغن رعایت نشود. روغن پس از پاشش روی برخی از سطوح گیاه مقدار بیشتر یا کمتر از حد توصیه شده خواهد بود و این می تواند عوارضی مانند سرخشکیدگی، ریزش جوانه را به دنبال داشته باشد و در نتیجه رکود درختان برطرف نخواهد شد.

- با دریافت داده های هواشناسی بایستی زمانی اقدام به روغن پاشی کرد که بارندگی به مدت حداقل 48 ساعت بعد از آن صورت نگیرد. میزان شسته شدن روغن از روی درختان وابسته به شدت و مدت زمان بارندگی است.

- از اختلاط ترکیبات گوگردی و مسی مانند کلرمس، بردومیکس و کودهای مسی با ترکیبات روغنی جدا خودداری شود ( سه هفته قبل و بعد از پاشیدن روغن از کاربرد گوگرد روی گیاه باید خودداری نمود).

- در زمان روغن پاشی درختان نباید تحت استرس هایی مثل فقدان رطوبت خاک، درجه حرارت بالا، تغییر ناگهانی درجه حرارت، بادهای طولانی مدت و ضعف شدید درخت در اثر بیماری باشند. درجه حرارت های بالا و بادهای طولانی مدت باعث افزایش تنفس گیاه می شوند و در اثر کمبود رطوبت خسارت بیشتری به گیاه وارد می شود.

- محلول پاشی روغن در درجه حرارت های نزدیک یخ زدن باعث کاهش مقاومت به سرما و افزایش سرمازدگی می شود.4 تا 5 روز پس از روغن پاشی نباید یخبندان داشته باشیم.

- بهترین زمان روغن پاشی در شرایط کنونی 15 بهمن تا 5 اسفند می باشد.

- هر چه آب شورتر و تلخ تر و گیاهان تحت تنش بیشتری باشند دوز روغن افزایش می یابد.

- در درختانی که امسال خوشه ندارند هم باید روغن پاشی انجام شود به دلیل اینکه درختان به موقع سبز شده و به گرما برخورد نکند و برای سال آینده جوانه گل تشکیل شود.

- باید حداقل 70 درصد نیاز سرمایی تامین شود تا روغن ولک بتواند کمبود سرما را جبران کند.نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید