پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


آفتاب سوختگی 1400.03.19 1400/3/19

آفتاب سوختگی

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما به میزان بیشتر از حد تحمل گیاه (35-38 درجه سانتی گراد بسته به نوع رقم) در صورتی که تداوم داشته باشد سبب ایجاد عارضه آفتاب سئختگی بر روی میوه پسته می گردد.

در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است. سلول های بافت پوست سبز و گاهی پوست استخوانی میوه از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود. جنین اکثر میوه هایی که دچار آفتاب سوختگی می شوند، سقط شده و این میوه ها به صورت پوک . نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده می گردند.

ارقام مختلف پسته حساسیت های متفاوتی به عارضه یاد شده دارند. در بین ارقام مهم تجاری پسته، رقم ممتاز حساس ترین و رقم اکبری مقاوم ترین رقم به این عارضه می باشند. درختانی که دچارآفتاب سوختگی می شوند. در شهریورماه زمانی که هوا خنک می شود پس از انجام آبیاری دوباره سبز می شوند.

عواملی که در ایجاد خسارت آفتاب سوختگی و شدت آن موثرند عبارتند از:

1- شدت و طول مدت تابش خورشید و افزایش دمای محیط: هر چقدر مدت زمان تابش خورشید بیشتر باشد خسارت گرما هم بیشتر می باشد.

2- عواملی که تشعشعات خورشیدی را زیاد می کنند: به عنوان مثال زمانی که هیچ علفی در باغ وجود نداشته باشد تشعشعات خورشیدی بیشتر شده و آفتاب سوختگی بیشتر اتفاق می افتد.

3- کم بودن ضخامت پوست سبز و پوست استخوانی

4- کمبود کلسیم حساسیت میوه به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد. میوه پسته به علت دارا بودن بافت استخوانی، نیاز زیادی به کلسیم دارد. در باغاتی که کمبود کلسیم وجود دارد خسارت گرما بیشتر است.

5- هرس شدید: هرس شدید باعث لخت شدن درختان شده، میوه ها در معرض تابش شدید خورشید قرار می گیرند و خسارت آفتاب سوختگی بیشتر می شود.

6- خسارت آفاتی نظیر سن ها، پروانه پوست خوار و پروانه میوه خوار باعث صدمه دیدن پوست سبز و پوست استخوانی شده و حساسیت میوه به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد. همچنین خسارت پسیل پسته باعث ریزش برگ ها و کم شدن پوشش برگ درخت شده و خسارت گرما بیشتر می شود.

7- بیماری های گیاهی: بیماری هایی همچون گموز و نماتد باعث ریز شدن برگ ها و کاهش پوشش برگی و اختلال در جذب و حرکت مواد غذایی و در نتیجه افزایش خسارت آفتاب می شوند.

8- آبیاری نامنظم و تنش آبی: در باغاتی که دور آبیاری بالا دارند، خسارت گرما بیشتر است. در این باغات برای کاهش گرما می توان به صورت هفتگی درختان را با آب شیرین و در هوای خنک آبپاشی کرد.

9- بارش باران و سم پاشی و محلول پاشی نابهنگام بروی میوه ها در زمان تابش آفتاب شدید در ماه های تیر و مرداد، باعث ایجاد قطرات آب بر روی پوست سبز می شود. این قطرات آب مانند ذره بین عمل کرده و باعث تشدید آفتاب سوختگی می شوند.

10- عدم رعایت جهت مناسب ردیف های کاشت با توجه به شرایط اقلیمی و عرض جغرافیایی

11- مسمومیت ازت در میوه پسته حالتی شبیه به آفتاب سوختگی دارد، با این تفاوت که از نوک بعضی از دانه ها صمغ خارج می شود.

برای کاه خسارت آفتاب سوختگی می توان :

1. در باغ های با دور آبیاری بالا ردیف ها را یک در میان آبیاری کرد.

2. در هنگام عصر آب پاشی با آب شیرین انجام شود.

3. وجود کمی پوشش گیاهی زیر درختان می تواند خسارت آفتاب سوختگی را کاهش دهد. وجود پوشش گیاهی دمای سطح خاک و تشعشع از سطح خاک را کاهش می دهد.

4. قطع استفاده از کودهای سرپاش

5. استفاده از کودهای پتاسه

6.. استفاده از سایبان(استفاده از این روش هزینه بالایی دارد و در حال بررسی می باشد).

7. قطع محلول پاشی هانظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید