پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


اهداء بیش از 700 تن پسته به نیازمندان خراسان جنوبی 1394/9/7 در وقت 8:26:18

جوان از بیرجند؛ باغداران سرایانی 750 کیلوگرم پسته به عنوان زکات به نیازمندان اهدا کردند.این مقدار پسته به ارزش 60 میلیون ریال از 950 اصله ‏درخت پسته پلاک کوبی شده در طرح شجره طیبه ، برداشت و بین هزار و 125 نیازمند این شهرستان توزیع شد .

همچنین شتردار سرایانی یک نفر شتر به ارزش 25 میلیون ریال به عنوان زکات اهدا کرد که گوشت حاصل از آن بین 125 نیازمند توزیع شد.