پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


جهاد کشاورزی با اجرای کارگاههای آموزشی بدنبال ترویج اصلاح الگوی کشت است 1394/9/29 در وقت 9:3:44

بناب - خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: مدیرجهاد کشاورزی بناب گفت: جهادکشاورزی با اجرای کارگاههای آموزشی به دنبال ترویج اصلاح الگوی کشت است.
صادقی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه درختان پسته در شهرستان بناب در گفتگویی با خبرنگاران تصریح کرد: شهرستان بناب از شهرستانهای حوزه دریاچه اورمیه است که خطرات و پیامدهای ناشی از خشک شدن این دریاچه بطور مستیقیم و غیرمستقیم بر زندگی و معیشت ساکنان و مردم این منطقه اثر خواهد گذاشت.
وی افزود: با توجه به لزوم احیای دریاچه ارومیه و لزوم تغییر الگوی کشت، ترویج و آموزش کشت محصولات با نیاز آبی کم، افزایش شوری خاک در منطقه و کمبود شدید منابع آبی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بناب در راستای سیاست و برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بناب خاطرنشان کرد: کارگاه آموزشی یک روزه تغذیه باغات پسته با حضور بیش از 100 نفر از باغداران شهرستان و کارشناسان پهنه بندی طبق برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و نیازسنجی‌های بعمل آمده برگزار شد.