پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

یادداشت های روزانه


ارزش تاریخی پته 1395/5/10


ارزش تاریخی پته

لابد میدانید پته چیست؟ بطور خلاصه نقشه ای را روی پارچه مخصوصی پیاده میکنند بعدا این نقشه را  با رنگهای معین شده روی آن پارچه میدوزند. نمیدانم تا چه حد درست توضیح دادم. یا اینکه توضیحی که دادم روشن بود. بطور خلاصه براحتی میتوان فهمید که برای تهیه پته باید سوزن کاری زیادی انجام داد. یک کاری است که خیلی زحمت دارد و ارزش آن به زحمت زیادی ست که روی آن کشیده میشود. هر چه تعداد سوزنکاری پته بیشتر باشد و قدمت آن زیادتر باشد ارزش پته بیشتر میشود. در اغلب خانه های مردم استان به ویژه در کرمان پته هایی وجود دارند که زیبا هستند سوزنکاری زیاد و هم قدمت زیادی دارند. هزاران سوزن برای پته زده شده اما دریغ از اینکه با چند سوزنکاری و با صرف زمان بسیار کم در گوشه یکی از اینها تاریخ تهیه یا نام تهیه کننده آورده شده باشد.

در نظر بگیرید اگر راستی اینها تاریخ دار بودند و نام دوزنده دوخته شده بود چه ثروت عظیمی در خانه هایمان داشتیم. راستی چرا ما عادت نداریم افکار و آثار خود را با گذاشتن تاریخ و... شناشنامه دار بکنیم؟

                                                                                    6/5/95

                                                                             محمود ابطحی   


نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید