پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

یادداشت های روزانه


مانده پسته در اول مرداد 1395/5/30

بنا بر برآورد انجمن در سال تولیدی 94، مقدار 210 هزار تن پسته در ایران تولید شده است. اگر مانده اول سال را 10 هزار تن حساب کنیم در اول سال 220 هزار تن پسته موجود بوده است. طبق آمار گمرک (با احتساب پوست و ضایعات) از اول سال تولیدی تا به حال 145 هزار تن پسته صادر شده است. اگر 20% تولید در هر سال را مصرف داخلی آن سال حساب کنیم مصرف داخلی ( با احتساب ضایعات ) میشود حدود 45 هزار تن بنابراین حدود 190 هزار تن پسته در داخل و خارج به فروش رفته است.

اگر این مقدار را از موجودی اول سال کم کنیم به این نتیجه میرسیم که در اول مرداد ماه حدود 30 هزار تن پسته موجود بوده است.


نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید