پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

یادداشت های روزانه


مانده پسته ایران در پایان مردادماه 1395/6/16

مانده پسته ایران در پایان مردادماه

-         تا پایان مردادماه 133460 تن پسته صادر شده است. از این مقدار 11475 تن آن مغز معمولی و 1886 تن آن مغز سبز بوده است. اگر معادل وزن مغز معمولی و معادل 4 برابر مغز سبز برای ضایعات پوست در نظر بگیریم جمع ضایعات میشود 19000 تن. بنابراین جمع پسته و ضایعات صادر شده میشود 152460 تن. از طرف دیگر بنا به برآورد انجمن پسته در سال تولیدی 94 مقدار 210000 تن پسته در ایران تولید شده است اگر به روال سالهای گذشته 20% تولید ( با لحاظ کردن ضایعات) در داخل مصرف شده باشد مصرف داخلی میشود 42000 تن.

-         با این حساب تا پایان مردادماه 195 هزار تن پسته صادر شده و یا در داخل مصرف شده است ( 152500+42000)

-         از طرف دیگر بنا به برآورد انجمن در سال 94 در ایران 210 هزار تن پسته تولید شده و 10 هزار تن هم از سال قبل موجود بوده و در ابتدای سال 220 هزار تن موجودی پسته ایران بوده است. اگر از این مقدار 195 هزار تن که تا پایان مرداد مصرف شده کم کنیم موجودی پسته ایران در پایان مردادماه میشود 25000 تن.


نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید