پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

یادداشت های روزانه


یادداشت روز 95/6/27 1395/6/27

اطلاعات جدید در مورد قنات های رفسنجان قنات فردوسیه

یکی از آخرین قناتهای احداث شده در دشت رفسنجان فردوسیه حسن زاده بوده است. امروز در صحبتی که با یکی از اهالی فردوسیه داشتم این دانسته ها را بدست آوردم: آنچه بعدا فردوسیه شده پوکه ای بوده و قناتی از قبل داشته. در کنار فردوسیه دهی تافیه (بایر) وجود داشته به اسم رازق آباد. مالک این ده غفوریها بوده اند. حسن زاده قنات فردوسیه را روی پوکه اولی احداث میکند. با رازق آبادی ها هم تا سال ها دعوا داشته . قنات فردوسیه را ادامه میدهد به طرف دره در- این قنات در حدود اسلامیه مظهر میشده است. در آنجا تبدیل میشده به دو رشته یکی عدسیه و دیگری فردوسیه. آب یکی از این در رشته میرفته داخل چاه زویی. به احتمال  زیاد این کار را به این دلیل انجام میداده اند که زمین های بیشتری قابل آبیاری بشوند. قنات فردوسیه آب زیادی داشته است. این قنات میرفته به طرف دره در و دامنه کوه گردو که مرتفع ترین قله شرق رفسنجان است.

اگر شما اطلاع بیشتری یا جدیدی از هر قناتی دارید بفرمایید موجب تشکر میشود.


نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید