پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

دستورالعمل ها


نمونه برداری برگ 1396/5/5 در وقت 11:25:39

روش نمونه برداری برگ در باغات پسته

1- زمان نمونه­ برداری برگ معمولا بعد از دوره پر شدن مغز از اواسط تیر تا اواسط مرداد ماه می­ باشد.
2- باغی که برای نمونه ­برداری انتخاب می شود باید از نظر بافت خاک، رقم و سن درختان، روش کنترل آفات، تغذیه و آبیاری شرایط یکسانی داشته باشد در این صورت مساحت این زمین می­تواند از 100 قصب تا حتی 10 هکتار باشد.
3- نمونه برداری باید از درختانی که در قسمت میانی باغ قرار دارند انجام شود و دو ردیف درختان حاشیه باغ و چند درخت ابتدا و انتهای ردیف ها برای نمونه­ برداری مناسب نیستند.
4- با توجه به مساحت باغ باید تعداد 10 تا 20 درخت که دارای محصول هستند را به طور تصادفی (شانسی) در داخل باغ انتخاب کرد یعنی درختان به نحوی انتخاب شوند که کل باغ را پوشش دهند. درختانی که انتخاب می­شوند باید از نظر ظاهری نماینده و معرف تمام باغ بوده و شبیه بیشتر درختان باغ باشند و درختانی که دارای علائم ضعف، زردی و ریزبرگی هستند و همچنین درختانی که در مقایسه با کل باغ شاداب­تر هستند برای نمونه­ گیری انتخاب نشوند.
5- بعد از انتخاب درخت مناسب، باید شاخه مناسب روی درخت انتخاب شود. نمونه برداری باید از شاخه های بدون باری که در ارتفاع میانی (وسطی) درخت قرار دارند، انجام شود. برگهای نوک شاخه برای نمونه­ برداری مناسب نیستند و برگ سوم یا چهارم را برای نمونه­ گیری جدا کنید. از هر درخت تعداد 4 تا 5 برگ از چند طرف درخت نمونه برداری کنید.
6- برگ­ های چیده شده را در پاکت­های کاغذی یا پلاستیکی که اطلاعات مربوط به نام و آدرس مالک، رقم و سن درختان، تاریخ و منطقه نمونه­ برداری و مشکلات احتمالی سال­های قبل باغ نوشته شده قرار داده و سریعاً به آزمایشگاه منتقل کنید. در صورتی که امکان انتقال سریع برگ­ها به آزمایشگاه وجود ندارد، نمونه ­ها را در یخچال گذاشته و روز بعد به آزمایشگاه انتقال دهید.


شرکت پسته ابطحی