پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


هزینه تولید هر کیلو پسته: یک میلیون تومان 1397/8/21 در وقت 8:49:39

حمد انارکی محمدی" عصر امروز در بازدید از غرفه ایسنا در چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه استان کرمان گفت: 40 درصد قیمت پسته به طور معمول هزینه های تولید آن است.
وی ادامه داد: امسال متاسفانه بیش از 95 درصد محصول پسته به دلیل تغییرات اقلیمی از بین رفت بنابراین اگر هزینه های تولید پسته امسال را محاسبه کنیم هر کیلو بیش از یک میلیون تومان برای کشاورز هزینه در برداشته است و این مهم فقط امسال به دلیل خسارات زیاد بوده است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: محصول پسته سال آینده خیلی بهتر از امسال خواهد بود و تا این لحظه پیش بینی می کنیم که حداقل 60 درصد محصول پسته برداشت شود. 

مبع: خبرگزاری ایسنا