پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانجلسه : 1398/05/22 عارضه های میوه های بدشکل و ناقص 1398/5/26

ناخندانی یکی از صفات ناخواسته در میوه پسته است که باعث کاهش ارزش اقتصادی آن شده و خندان کردن علاوه بر افزایش هزینه تولید باعث کاهش کیفیت نیز می شود.از جمله عواملی که در ناخندانی پسته نقش موثری را ایفا می کند می توان به رقم، سن، سال آوری، زمان برداشت و شرایط اقلیمی در زمان تلقیح و مدیریت صحیح تغذیه در طول دوره رشد و نمو میوه اشاره نمود.جلسه : 1398/05/15 گرمازدگی و آفتاب سوختگی در درختان پسته 1398/5/26

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما به میزان بیشتر از حد تحمل گیاه (۳۸-۳۵ درجه سانتی گراد بسته به نوع رقم ) در صورتی که تداوم داشته باشد سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی بر روی میوه پسته می گردد. در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است، سلول های بافت پوست سبز و گاهی پوست استخوانی میوه از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود. جنین اکثر میوه هایی که دچار آفتاب سوختگی می شوند، سقط شده و این میوه ها به صورت پوک و نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده می گردند. ارقام مختلف پسته حساسیت های متفاوتی به عارضه یاد شده دارند. در بین ارقام مهم تجاری پسته، رقم ممتاز حساس ترین و رقم اکبری مقاوم ترین رقم به این عارضهجلسه : 1398/05/08 معرفی و کنترل پسیل معمولی پسته 1398/5/26

پسیل معمولی پسته مهمترین آفت پسته است که باغداران به آن شیره خشک می گویند، زیرا عسلک دفع شده از انتهای بدن پوره های این آفت در مقابل هوا خشک شده و به دانه های شکر مانندی تبدیل می شود. این آفت زمستان را به صورت حشره کامل سپری کرده و بلافاصله پس از متورم شدن و باز شدن جوانه های درختان پسته در اول بهار شروع به فعالیت می کند و تا زمان ریزش برگ ها در پاییز روی درختان پسته حضور دارد.جلسه : 1398/05/01 شوری و روش های کاهش شوری 1398/5/26

یکی از مشکلات مهم خاک های مناطق خشک و نیمه خشک شوری است. بارندگی کم و تبخیر زیاد موجب تجمع شوری و انتقال آن به سطح خاک می گردد. هم چنین کاهش کیفیت آب مشکلات مربوط به شوری را افزایش داده است. تغذیه گیاه توسط کودهای حیوانی و شیمیایی نیز باعث افزایش میزان شوری خاک شده است. به علاوه کمبود آب در سال های اخیر موجب شده که نتوانیم آبشویی را به خوبی انجام دهیم و در نتیجه شوری خاک افزایش یافته است.