پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانشب پره خرنوب 99/06/11 1399/6/15

این حشره آفت مهم درختان خرنوب در کشورهای مدیترانه ای است و به همین سبب به نام شب پره خرنوب شهرت یافته است. در ایران این حشره آفت مهم درختان انار است و با نام فارسی کرم گلوگاه انار شهرت دارد. شب پره خرنوب آفتی است چند میزبانه و روی درختان گردو، انار، انجیر، پرتقال، گریپ فروت، سیب، گلابی، به، هلو، زردآلو، پسته و ...زندگی می کند.افلاتوکسین و روش های کاهش آن 99/06/04 1399/6/15

افلاتوکسین ماده شیمیایی سمی است که توسط بعضی از انواع قارچ های خانواده آسپرژیلوس ترشح می شود. این قارچ در شرایط مساعد دمایی و رطوبتی بر روی بسیاری از محصولاتد کشاورزی از جمله پسته رشد می کند. آلودگی به قارچ ممکن است در مزرعه، در زمان برداشت، فرآوری، انبارداری و یا حمل نقل اتفاق افتد.ازت مورد نیاز درختان پسته 99/05/28 1399/6/2

ازت (نیتروژن): 20 درصد مغز پسته از پروتئین تشکیل شده است و ازت نقش مهمی در ساخت پروتئین و تشکیل مغز دارد. کمبود ازت در زمان مغز رفتن باعث زردشدن برگ های بالای خوشه و نیم مغز و پوک شدن میوه می شود.سرخشکیدگی 99/05/14 1399/5/19

سرخشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته کاری می باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط نامطلوب رشد می کنند، به آن مبتلا می گردند. تغییر در بعضی عوامل محیطی مانند کاهش شدید کیفیت آب آبیاری، تشدید اثرات خشکسالی، کاهش مقدار آب لازم جهت آبشویی باغ ها و عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، درختان را در مقابل این بیماری ضعیف کرده و باعث افزایش 60 درصدی شدت این بیماری در کمتر از ده سال شده است. شدت بیماری سرخشکیدگی در بعضی باغ ها تا 90 درصد تخمین زده شده است.