پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزاناستفاده از پتاسیم در زمان مغز رفتن 99/3/6 1399/3/8

پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پر مصرف در درختان پسته می باشد، به طوری که برداشت سالیانه آن به وسیله برگ ها و میوه ها در حد برداشت نیتروژن می باشد. برای تولید یک تن پسته درختان به 50 کیلو ازت خالص 70 کیلو فسفر خالص و 65 کیلو پتاسیم خالص نیاز دارد.پسیل پسته 99/2/30 1399/2/31

پسیل معمولی پسته مهم ترین آفت باغات پسته در ایران است که باغداران به آن شیره خشک می گویند. این حشره بلافاصله پس از باز شدن برگ ها در بهار شروع به فعالیت می کند و تا زمان ریزش برگ ها در پاییز روی درختان حضور دارد.مدیریت علف های هرز99/2/23 1399/2/30

علف های هرز گیاهی غیر از گیاه اصلی است که بدون دخالت انسان رشد می کند و سبب کاهش حداقل 10 درصد بازده محصولات کشاورزی می شود.مدیریت محلول پاشی در بهار 99/2/16 1399/2/20

شانزده عنصر شیمیایی برای رشد گیاه ضروری تشخیص داده شده اند. این عناصر عبارتند از کربن، اکسیژن، هیدروژن، ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، روی، مس، بر، منگنز، کلر و مولیبدن.