پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانآفتاب سوختگی 1400.03.19 1400/3/19

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما به میزان بیشتر از حد تحمل گیاه (35-38 درجه سانتی گراد بسته به نوع رقم) در صورتی که تداوم داشته باشد سبب ایجاد عارضه آفتاب سئختگی بر روی میوه پسته می گردد.نکات لازم در کاربرد روغن ها 99/11/14 1399/11/19

- محلول پاشی روغن در زمان رکود عمیق درخت ( دی ماه) تاثیری ندارد. - هر چه زمستان گرمتر و نیاز سرمایی تامین شده کمتر باشد غلظت روغن مورد استفاده افزایش می یابد.غلظت روغن نباید کمتر از 30 و بیشتر از 60 در هزار باشد. غلظت های زیر 30 لایه غیر قابل نفوذ را ایجاد نکرده و غلظت های بالا 60 در هزار ایجاد مسمومیت (خشک شدن سرشاخه ها، ترشح شیره از تنه و خفگی جوانه ها) می کنند.سرخشکیدگی در درختان پسته 99/10/23 1399/11/4

سرخشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته کاری می باشد که اکثر ارقام پسته که در شرایط نامطلوب رشد می کنند، به ان مبتلا می گردند. تغییر در بعضی عوامل محیطی مانند کاهش شدید کیفیت آب آبیاری، تشدید اثرات خشکسالی، کاهش مقدار آب لازم جهت آبشویی باغ ها و عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، درختان را در مقابل این بیماری ضعیف کرده و باعث افزایش 60 درصدی شدت این بیماری در کمتر از شده است. شدت بیماری سرخشکیدگی در بعضی باغ ها تا 90 درصد تخمین زده شده است.شب پره خرنوب 99/06/11 1399/6/15

این حشره آفت مهم درختان خرنوب در کشورهای مدیترانه ای است و به همین سبب به نام شب پره خرنوب شهرت یافته است. در ایران این حشره آفت مهم درختان انار است و با نام فارسی کرم گلوگاه انار شهرت دارد. شب پره خرنوب آفتی است چند میزبانه و روی درختان گردو، انار، انجیر، پرتقال، گریپ فروت، سیب، گلابی، به، هلو، زردآلو، پسته و ...زندگی می کند.