پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزانروغن پاشی 98.11.29 1398/12/7

در صورتیکه بارندگی به اندازه کافی جهت شستن باقی مانده روغن ولک وجود نداشت آبپاشی درختان ضروری نیستنیاز سرمایی 98.11.15 1398/11/30

درختان پسته خزان دار هستند و همانند سایر درختان میوه خزان دار برگهایشان در طول فصل پاییز ریزش کرده و وارد یکی از مراحل نموی خود که اصطلاحا رکود نامیده می شود می گردد. با پیشرفت فصل سرما درختان وارد مرحله بعدی که اصطلاحا استراحت نامیده می شود می گردند در طول فصل استراحت آن ها قادر به رشد نیستند حتی اگر شرایط محیطی برای رشد درخت مناسب باشد.تغذیه 98.11.8 1398/11/29

عناصر غذایی مورد نیاز درخت پسته به دو دسته عناصر پرمصرف و کم مصرف تقسیم می شوند: عناصر پرمصرف شامل: نیتروژن، فسفر، پتاس، گوگرد، کلسیم و منیزیم عناصر کم مصرف شامل: آهن، روی، مس، منگنز، مولیبدن وکلرهرس 98/11/01 1398/11/8

بهتر است بلافاصله پس از کاشت نهال از قیم در فاصله 8 سانتی متری نهال در جهت باد استفاده شود. حذف علف های هرز در اطراف تنه نهال ها در اولین سال کاشت انجام شود. در ابتدای فصل رشد، پاجوش ها 20 سانتی متر از سطح خاک به منظور سهولت در کنترل علف های هرز قطع شوند. شاخه های قوی و پر ریشه به قیم بسته می شوند تا به طور عمودی رشد کرده و از شکسته شدن آن ها در اثر وزش باد جلوگیری شود.