پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


مركز تحقيقات پسته در اولويت كاري جهاد 1392/11/28 در وقت 9:43:54

مدير عامل اتحاديه تعاون روستائي سروستان و يكي از باغداران موفق شهرستان سروستان گفت:قبل از انقلاب يك هكتار و نيم باغ پسته داشتيم كه الان جمعا" به 45 هكتار رسيده و از اين 45 هكتار ، 8 هكتار ثمري است و از هر هكتار 5/1 تن پسته برداشت مي شود.

به گزارش روابط عمومي تعاون روستايي استان فارس ، عدالتي گفت : مهمترين مشكل ما كمبود كارگر جهت هرس و پيوند زني و مبارزه از آفات ميباشد. وي بيان كرد در اين زمينه بايد به فكر كارشناساني از استان هاي همجوار مثل كرمان باشيم تا بتوانند با ما همكاري لازم را داشته باشند . هر چند كه كارشناسان استان و شهرستان با ما همكاري دارند ولي تخصص لازم در اين زمينه ندارند .
مدير عامل اتحاديه تعاون روستائي سروستان بيان كرد : مي طلبد كه مركز تحقيقات پسته در استان راه اندازي شود و بهترين مكان هم براي آن سروستان ميباشد ، زيرا هم به مركز استان نزديك است و هم بيشترين باغ پسته استان در اين شهرستان ميباشد .
وي افزود : مسئله فرآوري پسته نيز از ديگر مشكلات ميباشد و با توجه به اينكه جهاد كشاورزي الان رديفي براي مجوز ترمينال ضبط پسته ندارد ، ممكن است بيماري افلاتوكسين پسته را خراب كند .
وي همچنين گفت : باغداران با توجه به اينكه خط ترمينال ضبط پسته ندارند ، مجبور ميشوند محصول خود را به صورت كال و يا تر به تاجرهاي استانهاي مهاجر بفروشند كه تعاون روستائي علاوه بر كارهاي خدماتي مثل توزيع سموم شيميائي و كودهاي عالي ، ميبايست نسبت به راه اندازي شركت تخصصي پسته اقدام كند تا بتواند نقشي در فرآوري ، بازاريابي ، بسته بندي و صادرات ايفاد كند و بدون شك مي تواند در اين زمينه نقش مهمي داشته باشد .