پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


امسال سال خوبي براي توليد پسته است 1393/2/1 در وقت 11:53:48


اخبارروستا

رضا بمانی در گفتگو با ما کرمان افزود : کشاورزان زمان دقیق سم پاشی را از ناظران و کارشناسان جهاد کشاورزی جویا شوند تا سم پاشی آنها مفید باشد. 
وی تصریح کرد: ابتدای سال مبارزه با آفاتی نظیر شیره تر یا زنجره وسنک پسته انجام می شود واین آفات موجب داغو شدن پسته می شوند اما شیره خشک وآفت پسیل در این فصل نیازی به سم پاشی ندارد.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان خاطر نشان کرد:جهاد کشاورزی با همکاری موسسه تحقیقات پسته کشور اقدام به تشکیل شبکه مراقبت وپیشگیری از آفات کرده و با راه اندازی این شبکه، زمان ونحوه مبارزه با آفات وبیماری های گیاهی به کشاورزان اطلاع رسانی می شود.
وی با توصیه به کشاورزان برای خرید سم از مراکز مجاز یادآور شد : ارائه فاکتور فروش الزامی است تا در صورت لزوم پیگردها دچار مشکل نشود.
بمانی خاطرنشان کرد : کشاورزان در هوای گرم وهنگام وزش باد از سم پاشی خودداری کنند.