پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


شوری98/08/28 1398/9/10

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده­ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده­ ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.

شوری

یکی از مشکلات مهم خاک های مناطق خشک و نیمه خشک شوری است. بارندگی کم و تبخیر زیاد موجب تجمع شوری و انتقال آن به سطح خاک می گردد. هم چنین کاهش کیفیت آب مشکلات مربوط به شوری را افزایش داده است. تغذیه گیاه توسط کودهای حیوانی و شیمیایی نیز باعث افزایش میزان شوری خاک شده است. به علاوه کمبود آب در سال های اخیر موجب شده که نتوانیم آبشویی را به خوبی انجام دهیم و در نتیجه شوری خاک افزایش یافته است.

علائم شوری روی مرفولوژی گیاه:

 1. کاهش رشد: فاصله میانگره های ساقه کم شده ولی ریشه کمتر از ساقه تحت تاثیر قرار می گیرد.
 2. کاهش سطح برگ : موجب کاهش فتوسنتز و پوشش برگ گیاه شده و در نتیجه گیاه دچار آفتاب سوختگی می گردد.
 3. گوشتی شدن برگ ها و ضخیم شدن کوتیکول که مانع جذب خوب عناصر غذایی در زمان محلول پاشی می شود.
 4. کاهش تعداد روزنه های گیاه
 5. زود چوبی شدن ریشه ها: پوست ریشه پیش از موعد مقرر سفت و چوبی می شود و از نفوذ آب به داخل گیاه می کاهد. در نتیجه فرصت برای جذب مواد غذایی کاهش می یابد.
 6. جلوگیری از تمایز یافتن آوندهای چوبی و آبکش

مکانیزم های درختان در برابر شوری:

 1. نمک در برگ های مسن تجمع یافته، این برگ ها خشک شده و می ریزند (درخت پسته).
 2. نمک توسط مجراهای خاصی به سطح برگ راه می یابد (درخت گز).
 3. برخی گیاهان نمک را از طریق ریشه دوباره وارد خاک می کنند.

علائم شوری در درختان پسته:

 1. از اوایل تیر ماه علائم به صورت حاشیه سوختگی برگ ها دیده می شود.
 2. رنگ شاخه ها سیاه و بنفش می گردد.
 3. نوک میوه ها قبل از سخت شدن دچار سوختگی می شود و در حالت شدید تمام میوه سوخته و سیاه می گردد.نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید