پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار سلامتی


خواص روغن پسته 1393/2/28 در وقت 16:37:25

خواص روغن پسته
از عصاره مغز پسته، روغن شفاف و زرد رنگی به دست می‌آید که خواص غذایی و درمانی دارد. اسیدهای چرب تشکیل دهنده این روغن به ترتیب عبارتنداز: اسیداولئیک(اسید چرب امگا- 9)، اسید لینولئیک(اسید چرب امگا- 6)، اسید پالمیتیک، اسید استثاریک و اسید لینولنیک(اسید چرب امگا-3).
اسیدهای چرب امگا- 3 باعث کاهش خطر بروز حمله‌های قلبی می‌شوند و به همراه اسیدهای چرب امگا- 6 سیستم ایمنی را تقویت کرده وایکوزانوییدها را تولید می‌کنند. ایکوزانوییدها ترکیبات شبه هورمونی هستند که در تجمع پلاکت های خون، انقباض عروقی، واکنش‌های آلرژیک وایمنی و حالات التهابی نقش دارند.