پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


تگرگ به ۹۰۰ هکتار از باغات پسته فردوس خسارت وارد کرد. 1399/2/21 در وقت 10:53:56

سلیمانی گفت: بارش تگرگ در ابتدای امسال به ۹۰۰ هکتار از باغات پسته شهرستان فردوس خسارت وارد کرد.

«موسی سلیمانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بیرجند گفت: در سال جاری چهار هزار ۶۰۰ هکتار از اراضی فردوس زیر کشت محصول پسته است که از این مقدار بیش از سه هزار هکتار باور است.
مدیر جهاد کشاورزی فردوس انواع پسته فردوس را شامل کله قوچی، احمد آقایی، پسته سفید فیض آباد، اوحدی و پسته محلی یا بادامی برشمرد و افزود: بارندگی و تگرگ ابتدای سال جاری به ۹۰۰ هکتار از باغات پسته این شهرستان خسارت ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی وارد کرده است.
سلیمانی با بیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ بهره بردار پسته در فردوس فعالیت دارند، عنوان کرد: مبارزه با آفات یکی از ضروریات مهم برای تولید بیشتر و بهتر این محصول کشاورزی است و پسیل پسته که در اصطلاح به آن شیره خشک گفته می شود آفت درجه یک مناطق پسته خیز است که متأسفانه در صورت کنترل نشدن و مبارزه با آنها خسارت زیادی به درختان پسته وارد می شود.
وی ادامه داد: پسیل پسته با تغذیه از شیره پرورده گیاه، موجب ریزش برگ ها و حتی جوانه های گل و برگ درختان پسته شده و باعث ایجاد خسارت کیفی و کمی محصول پسته می شود.
مدیر جهاد کشاورزی فردوس بهترین و مؤثرترین روش مبارزه با آفت پسیل پسته را اعمال مدیریت تلفیقی دانست و افزود: در روش مدیریت تلفیقی، از فصل زمستان تا بعد از برداشت محصول پسته، اقداماتی همچون هرس کردن، شخم زدن زمین، استفاده از روش های غیرشیمیایی و بیولوژیک، استفاده از کارت ها و نوارهای زرد برای کنترل آفات به ویژه پسیل پسته توصیه می شود.
سلیمانی تاکید کرد: سم پاشی های خودسرانه و بی رویه و عدم سمپاشی به موقع باعث مقاوم شدن این آفت می شود و سموم حشره کش کارایی خود را در کنترل آفت پسته از دست می دهند.

                                            http://tnews.ir/news/ea2b161368413.html?refc : منبع