پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


مرغوبترین پسته ایرانی درگیر نبود زیرساخت های صادراتی / بازارهای اروپا مشتاق پسته های ارگانیک استان مرکزی 1393/8/19 در وقت 8:46:33

مرغوبترین پسته ایرانی درگیر نبود زیرساخت های صادراتی / بازارهای اروپا مشتاق پسته های ارگانیک استان مرکزی
پسته ورامين
اراک - برگزاری مهر: بیابان های بایری که توسط یک پسته کار در شمالی ترین نقطه استان مرکزی تبدیل به باغ سرسبز پسته شد، تولید پسته استان مرکزی هم رونق تازه ای گرفت و نام پسته زرندیه را در بازاها مطرح کرد، محصولی که به دلیل نبود زیرساخت های صادراتی از دیگر استانها صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه پسته کاری در استان مرکزی به مزارع چندین ساله ساوه و زرندیه و دست های پینه بسته کشاورزان این دو منطقه برمی گردد که نشان از قابلیت بالای استان مرکزی در تولید انواع محصولات کشاورزی است.

اکنون سطح زیرکشت پسته استان مرکزی بیش از  10 هزار هکتار است که 96 درصد باغ ها در ساوه و زرندیه است و رقم های اکبری، کله قوچی، فندقی ، بادامی و احمدآقایی در استان تولید می شود.

محصولی که برداشت آن از شهریور شروع شده و پایان مهر، پایان زمان برداشت است واز هم اکنون دغدغه فروش و صادرات محصولات آغاز می شود.

میانگین برداشت پسته در استان مرکزی 300 کیلو بیشتر از میانگین کشوری

مدیر زراعت وباغبانی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، میانگین برداشت پسته از باغ های استان را 300 کیلو در هکتار بیشتر از میانگین کشوری دانست و در این باره گفت:در باغ های پسته کشور در هر هکتار، 900 کیلو  و در باغ های استان، 1200 کیلو ست که نشان از قابلیت زمین های استان برای توسعه پسته کاری ست.

علی اصغر زراعی افزود: به دلیل مرغوبیت بالای پشته استان مرکزی بیش از 60 درصد تولید صادر می شود و مابقی در بازاهای داخلی به فروش می رسد.

بازاهای اروپا و آمریکا مشتاق پسته ارگانیک استان مرکزی

یکی از ویژگی های پسته استان مرکزی که به مرغوبیت آن افزوده است، تولید پسته ارگانیک است که بازارهای اروپا و آمریکا مشتاق این پسته هستند و مقاصد پایانی این پسته چنین کشورهایی است.

 

 

محمود بارانی رئیس هیات مدیره تعاونی پسته کاران استان مرکزی که خود دستی در این کار دارد در این باره به خبرنگار مهر گفت: 200 هکتار از باغ های پسته استان ارگانیک است که با تلاش برای افزایش این سهم، در تلشا برای صادرات بیشتر هستیم.

وی با بیان اینکه،صادرات پسته سالانه حدود 200 میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد گفت: با حل مشکلات زیرساختی برای صادرات پسته، این میزان تا چند برابر قابل افزایش است و البته با این حال اکنون 50 تن پسته مرغوب برای صادرات به کشورهای اروپایی آماده شده است.

مشکلات زیرساختی صادرات پسته

رئیس هیات مدیره تعاونی پسته استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه به دلیل نقاط ضعفی در زمینه امکانات صادراتی پسته مرغوب استان به نام استانهای دیگر صادر می شود گفت:نبود پایانه صادراتی، فرآوری و بسته بندی، و امکانات حمل و نقل پسته استان با نام های دیگر صادر می شود.

بارانی، با اشاره به اینکه اشتغالزایی بهانه مناسبی برای توسعه زیرساخت هاست گفت: نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، فرصت مناسبی برای توسعه پسته کاری و واحدهای فرآوری و بسته بندی است تا از این فرصت برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون پسته کاری بیکاری در زرندیه را به حداقل رسانده است و توسعه در این زمینه می تواند بیکاری در شهرهای اطراف را نیز کاهش دهد.

کلام آخر

سالانه بیش از 10 هزار تن پسته در استان مرکزی تولید می شود که بیش از 60 درصد آن چشم به راه توسعه زیرساخت  هاست.