پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


682 گواهینامه بهداشتی صادرات پسته از رفسنجان به اتحادیه اروپا صادر شد 1393/10/27 در وقت 9:35:17

پسته

ارفسنجان - معاون غذا و

لیلا چیت چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به عنوان یکی از آزمایشگاههای رفرنس مورد تایید هیئت اروپایی برای صادرات پسته است.

وی بیان کرد: آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و رفسنجان تنها آزمایشگاههای مورد تایید هیئت اروپایی هستند که کلیه صادرات پسته به منطقه اروپا با تایید و صدور گواهی بهداشتی توسط یکی از سه آزمایشگاه رفرنس امکان پذیر است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تجهیزات آزمایشگاهی مورد قبول در این خصوص دارنده بیشترین تعداد گواهی بهداشتی صادره می باشد.

چیت چی عنوان داشت: در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۶۸۲ گواهی بهداشتی برای صادرات پسته و مغز پسته به اروپا و همچنین ۱۶۳ گواهی برای پسته و مغز پسته غیر صادراتی توسط این آزمایشگاه صادر شده است.

به گفته وی همچنین کل نمونه های پذیرفته شده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط آزمایشگاه مواد غذایی چهار هزار و ۹۴۶ مورد بوده است