پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


تاکید رئیس سازمان غذا و دارو بر سلامت پسته ایران 1393/12/21 در وقت 9:22:59

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با وجود سم «آفلاتوکسین» در آجیل به خصوص پسته، توضیحاتی داد.

دکتر رسول دیناروند در پاسخ به این سئوال که اخیرا شایع شده که در آجیل ها سم آفلاتوکسین وجود دارد، به مهر، گفت: سم آفلاتوکسین ناشی از رشد قارچ است و هر کجا که امکان رشد قارچ وجود داشته باشد، می تواند افلاتوکسین ایجاد شود.

وی درباره وجود آفلاتوکسین در آجیل ها، اظهارداشت: در مورد نگهداری آجیل به خصوص پسته، بادام و... در کشور ما پیشرفت های خوبی در خصوص نحوه برداشت و نگهداشت این محصولات انجام شده است. بطوریکه در حال حاضر پسته ایران به کشورهای اروپایی و غربی صادر می شود و ما کمترین مرجوعی این محصولات را داریم. دیناروند ادامه داد: این وضعیت نشان می دهد که تولید کنندگان ما با شرایط بین المللی برداشت و نگهداشت پسته و... آشنا هسستند.

رئیس سازمان غذا و دارو به مردم توصیه کرد که آجیل را در جای خشک و نگهداری کنند. چون اگر جایی که آجیل را نگه می دارند، مرطوب باشد، می تواند رشد قارچ داشته باشد و نتیجه آن، ایجاد سم آفلاتوکسین است.