پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


مبارزه غیرشیمیایی با پروانه چوبخوار پسته در نایین 1394/2/5 در وقت 17:46:27

مدیر جهاد کشاورزی نایین از آغاز مبارزه غیر شیمیایی با پروانه چوبخوار پسته در این شهرستان خبر داد.
احمد رضا باقریان به ایرنا گفت: با استفاده از تله‌های فرمونی در سطح 60 هکتار از باغهای این شهرستان با آفت پروانه چوبخوار پسته مبارزه شد. وی افزود: برای مبارزه و تعیین دقیق زمان ظهور آفت پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) فرمون‌ها در پنج ایستگاه باغها پسته نصب شده است.

وی گفت: نتایج بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که در سال جاری ظهور حداکثری این آفت و زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آن اوایل اردیبهشت ماه است که این موضوع به اطلاع باغداران رسانده شد.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که باعث موفقیت کنترل آفات می شود، تعیین زمان مناسب مبارزه با آفات است که با استفاده از انواع تله‌ها از جمله تله فرمونی این زمان تعیین می‌شود. پروانه چوبخوار پسته یکی از آفات کلیدی درختان پسته در ایران به شمار می رود. این آفت تا قبل از سال 1350 خسارت زیادی در باغ های پسته نداشته است اما کاربرد بی رویه حشره کش های شیمیایی بخصوص در ماه های اسفند تا اردیبهشت و در طی سال ها باعث تضعیف و از بین رفتن دشمنان طبیعی این آفت شد و در نتیجه آفت آزادانه جمعیت خود را افزایش داده و به مناطق غیر آلوده نیز وارد شد.

در حال حاضر، پروانه چوبخوار پسته در کلیه مناطق پسته کاری ایران گسترش دارد.این حشره سالیانه یک نسل دارد و زمستان را به صورت لارو کامل در داخل سرشاخه ها به سر می برد؛ در اواخر زمستان، لاروهای کامل با ایجاد سوراخ روی شاخه ها از آنها خارج شده و در محل مناسب تبدیل به شفیره می شوند.لاروها قبل از شفیره شدن، در اطراف خود یک پیله هرمی شکل ایجاد کرده و پیله ها در سطح زیری شاخه ها تشکیل می گردند.

 پس از چند هفته، حشرات کامل ظاهر می شوند و جفت نر و ماده پس از جفت گیری، تخم های خود را روی شاخه های جوان همان سال و در محل اتصال دمبرگ به شاخه و یا روی محور خوشه می گذارند.

خسارت آفت شامل تغذیه از محور خوشه ها، ریزش دانه ها و همچنین خشکی سرشاخه ها در نتیجه تغذیه و حفر کانال درون سر شاخه است. در مورد خوشه ها، تغذیه آفت باعث قطع آوندها و در نتیجه باعث خشکیدن میوه های نارس می شود.

پس از آن لارو وارد چوب سرشاخه می شود و با حفر کانل درون شاخه باعث توقف رشد و خشکی آن می شود.از فرمون مصنوعی می توان در انواع تله های مختلف از جمله تله مثلثی (دلتا)، تله تشتک و تله های قیفی برای جذب حشره های نر استفاده کرد.

در این حال کارشناسان توصیه می کنند که از فرمون باید به روش صحیح و علمی استفاده کرد زیرا این نوع مبارزه با پروانه چوبخوار پسته نیز معایبی دارد.کشت پسته که در گذشته محدود به دو سه استان کشور بود در سالهای اخیر به سبب بالا رفتن قیمت آن و همچنین سازگاری با شرایط آب و هوایی در چندین استان کشور از جمله اصفهان در حال افزایش است.