پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


ساخت دستگاه تولید پیوندک لوله ای پسته برای نخستین بار در جهان 1396/2/7 در وقت 12:42:14

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق شد با ایده ساخت دستگاه تولید پیوندک پسته و عملی کردن آن در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر شود.
امیرحسین سیدی در گفت وگو با خبرنگار آنا، درباره این ایده و دستگاه می گوید: «دستگاه اتوماتیک تولید پیوندک لوله ای پسته برای نخستین بار در جهان تولید و ساخته شده است و پیش از این، پیوندک لوله ای پسته به روش دستی انجام می شد.»
به گفته سیدی، این دستگاه مرحله تولید آزمایشگاه را پشت سر گذاشته و اکنون در حال ساخت نمونه تجاری است
مدیرعامل گروه «کارمانیا» که به دنبال ثبت این شرکت است، درباره رشته تحصیلی مکاترونیک و کاربرد آن اظهار می کند: «رشته مکاترونیک متشکل از سه رشته مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است. بنده در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی به دنبال طرح جدیدی بودم تا بتوانم آموخته های علمی ام را کاربردی کنم و پس از بررسی های فراوان به فکر ساخت دستگاهی برای پیوندک پسته افتادم.»