پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


احتمال ظهور کانونهای آرام آبی 1394/4/14 در وقت 11:45:43

خبرگزاری مهر: وزیر نیرو با تاکید بر احتمال شکل‌گیری کانون‌های ناآرام آبی در ایران، گفت: این کانون‌ها در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان مانند ایران شکل می‌گیرد.

حمید چیت‌چیان در هفتمین اجلاس شورای جهانی آب افزود: بررسی سیستم‌های موفق مدیریت آب در نقاط مختلف دنیا، به‌ ویژه در مناطقی که از کمبود بارش و توزیع زمانی و مکانی ناموزون آن در رنج هستند، اهمیت مدیریت به هم پیوسته منابع آب و نقش آن در میزان موفقیت در ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضای آب و دسترسی پایدار و نظام‌مند ذی‌نفعان به منابع آب، ارتقای ارزش آب و در عین حال مقابله با آلودگی‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای محیط‌زیست و توسعه پایدار را روشن می‌سازد.

چیت‌چیان به پیشینه و لزوم پیاده‌سازی مدیریت به‌ هم پیوسته منابع آب، چالش‌ها و اقدام‌های مورد نیاز برای مقابله و مواجهه با آن اشاره کرد و ادامه داد: به‌ هم پیوسته نبودن مدیریت و توسعه منابع آب، چالش‌های متعددی را برای ایجاد تعادل در سامانه عرضه و تقاضای آب به‌ صورت پایدار به همراه داشته است. وی تصریح کرد: ظهور کانون‌های ناآرام آبی بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌ خشک جهان که ایران نیز در آن قرار گرفته، محتمل‌تر است. راه‌ حل اساسی، گذر از دوران مدیریت عرضه آب به مدیریت تقاضا است که خود به ابزارها و امکانات گسترده‌ای نیاز دارد که امروزه از مجموعه عناصر آن به‌ عنوان مدیریت به‌ هم پیوسته منابع آب نام برده می‌شود. از این رو، تدوین برنامه‌های مدیریت به‌ هم پیوسته منابع آب در کل حوضه آبریز برای یافتن راه‌‌حل‌‌هایی برای مقابله با چالش‌‌های پیش‌ رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.