پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


سرانه مصرف پسته در ايران ۳۰۰ گرم است 1394/4/14 در وقت 11:49:4

محسن جلال پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بين اين كه ايران پس از آمريكا دومين توليدكننده پسته در جهان است، افزود: از مجموعه توليد پسته در كشور ۱۵ تا ۲۰ هزار تن آن به مصرف داخلي و مابقي صادر مي شود. 
وي خاطر نشان كرد كه ايران نخستين صادركننده پسته جهان است ، در حالي كه بيشترين پسته توليدي آمريكا به مصرف داخلي اش مي رسد و تنها بخش اندكي از آن صادر مي شود. 
جلال پور با بيان اين كه سرانه مصرف پسته در امريكا ۳۶۰گرم است، بيشترين سرانه مصرف پسته را در رژيم صهيونيستي به ميزان ۶۰۰ گرم و كمترين را در كشور چين به ميزان يك گرم عنوان كرد. 
رييس انجمن پسته ايران ميانگين مصرف پسته در كشورهاي مختلف جهان را بين يك گرم تا ۱۴۰ گرم در سال ذكر كرد.