پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


کاهش تولید پسته در رفسنجان 1394/4/31 در وقت 10:17:58

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان از کاهش بیست هزار تنی تولید پسته در این شهرستان در سال جاری خبر داد. این میزان حدود 20 درصد محصولی است که سالیانه از مزارع پسته رفسنجان برداشت میشود . آقای بمانی مهمترین علت این کاهش محصول را نوسانات شدید دمای هوا دانست و گفت سرمای شدید هوا و بارش برف در روزهای پایانی اسفند و گرمای نسبی هوا در اواخر فروردین ، به همراه وزش باد شدید و بارندگی در زمان تلقیح گیاهان باعث خسارت به محصولات پسته شده است .وی بیشترین خسارت را در نوع اکبری با 70 درصد خسارت و نوع کله قوچی و احمدآقایی با 30 درصد اعلام کرد و گفت ارزش ریالی این خسارتها افزون بر 470 میلیارد تومان برآورد میشود .