پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


زعفران جایگزین مناسبی برای پسته در رفسنجان 1394/8/21 در وقت 11:35:4

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانرضا بمانی افزود: با وجود خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی در رفسنجان کشت زعفران می تواند جایگزین خوبی برای پسته و سایر محصولات کشاورزی باشد.

وی تصریح کرد: در رفسنجان از جمله راویز، داوران، دره در، سرچشمه، خنامان زعفران کشت می شود .

وی اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود در مناطق رفسنجان 40 کیلوگرم محصول زعفران برداشت شود.

بمانی گفت: کار برداشت زعفران تا پایان آبانماه ادامه دارد.