پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


امسال حدود 30 هزار تن پسته در شهرستان رفسنجان برداشت شد 1392/9/18 در وقت 11:19:23

به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان كرمان ، مهندس رضا بماني ، مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان، گفت: خشکسالی، کاهش میزان و کیفیت آب های زیر زمینی طی دو سال گذشته موجب خشک شدن 900 هکتار از اراضی پسته کاری این شهرستان شده است.
مهندس رضا بمانی ادامه داد: سطح زیر کشت محصولات کشاورزی شهرستان رفسنجان  92 هزار و 800 هکتار باغی و زراعی است كه 88 هزار هکتار از این سطح به باغات پسته اختصاص دارد .
وی منابع آبی رفسنجان را رو به کاهش دانست و گفت: هزار و 200 حلقه چاه کشاورزی، تامین آب کشاورزی این شهرستان را بر عهده دارند كه سطح ایستابی آب در این شهرستان به دلیل خشکسالی های پیاپی در حال پایین رفتن است و کیفیت آب نیز روز به روز در حال کاهش است و طی چند سال اخیر خشکسالی، کاهش کیفیت آب و عوامل طبیعی منجر به غیر اقتصادی شدن 30 درصد باغ های پسته شهرستان رفسنجان شده است، گفت: میزان تولید محصول اینگونه باغات جوابگوی هزینه ها نیست .
وی افزود:براي بهينه سازي مصرف آب در باغات  430 کیلومتر لوله گذاری با استفاده از اعتبارات ستاد توسعه کشاورزی در باغات پسته شهرستان رفسنجان اجرا شده است كه حدود 590 نفر بیش از 230 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
مهندس بماني يادآور شد:براي فرآوري محصول پسته در شهرستان رفسنجان  360 واحد کارگاه فراوری پسته تازه بصورت مکانیزه و نیمه مکانیزه و 50 واحد کارگاه فراوری پسته خشک فعال است.
وی گفت: سرمازدگی نیز سال گذشته به 80 درصد محصول پسته کله قوچی این شهرستان خسارت وارد کرد.
وی افزود: سرمازدگي و بارندگی در زمان تلقیح در فروردین سال جاری، گرمازدگی و آفتاب سوختگی در زمان توليد ، بیش از 60 درصد محصول پسته رفسنجان را از بین برد و هزار و 400 میلیارد تومان به کشاورزان پسته کار خسارت وارد شد.
وی گفت: تولید پسته سال جاری در شهرستان رفسنجان به دلیل خسارات و عوامل طبیعی به کمتر از 30 هزار تن رسید.
وی کاهش کیفیت سموم کشاورزی را یکی دیگر از معضلات بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: ماده موثر سموم شیمیایی چینی و هندی کیفیت لازم را ندارد و آفات آنطور که باید کنترل نمی شوند