پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


خط اعتباری به داد پسته وخرمای کرمان می رسد 1395/5/24 در وقت 8:38:57

به گزارش ذاکرنیوز از کرمان، حسین امیری در شورای اداری استان گفت: در اقتصاد مقاومتی توجه به فضای کسب و کار اهمیت زیادی دارد وباید بیشترین دغدغه تامین منابع باشد تا بروکراسی اداری وکاغذ بازی هایی که مانع کار هستند.

وی افزود: دیگر عامل مهم تامین زیرساختها است به ویژه در شهرستانها این مسئله بررسی شود 
رشد متوازن وپایداری با تامین زیرساختها خواهیم داشت.

امیری اظهار کرد:نباید ایجاد اشتغال جدید به گونه ای باشد  که از سوی دیگر عده ای بیکار شوند
 هم اکنون واحدهای موجود استان  نیز در حال ارزیابی هستند تا رونق اقتصادی در این واحدها حفظ شود.

وی بیان کرد: باید بازار مصرف برای واحدهای خرد اقتصادی را مدنظر داشته باشیم  زیرا عمده واحدهای کوچک به دلیل نبود این بازار ورشکست می شوند.

نماینده مردم زرند وکوهبنان در مجلس افزود: در جنوب استان محصولاتی داریم که بعد از سالها نتوانستیم تنظیم کشت کنیم در واقع هدف از بازار محصول این است که محصولات فصلی روی دست کشاورز باقی نماند.

 امیری خاطرنشان کرد:در شمال کرمان پسته درفصل برداشت چالش قیمتی همه ساله ای دارد وهر سال همه مسئولین ورود می کنند برای تامین نقدینگی تا این محصول مدیریت شود  تا دچار کاهش شدید قیمتی نشود.

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: مشکل خرما کمتر از پسته نیست از خط اعتباری هم برای پسته وخرما ونیز محصولات جنوب استفاده کنیم تا دچار مشکل افت شدید قیمتی نشویم.