پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

یادداشت های روزانه


یادداشت روز 95/7/14 1395/7/14

مانده پسته ایران در ابتدای مهرماه

-         تا پایان مهر ماه 140000 تن پسته صادر شده است. از این مقدار 12000 تن آن مغز معمولی و 2100 تن آن مغز سبز بوده است. اگر معادل وزن مغز معمولی و معادل 4 برابر مغز سبز برای ضایعات پوست در نظر بگیریم جمع ضایعات میشود حدود  20000 تن. بنابراین جمع پسته و ضایعات صادر شده میشود 160000 تن. از طرف دیگر بنا به برآورد انجمن پسته در سال تولیدی 94 مقدار 210000 تن پسته در ایران تولید شده است اگر به روال سالهای گذشته 20% تولید ( با لحاظ کردن ضایعات) در داخل مصرف شده باشد مصرف داخلی میشود حدود 42000 تن .

-         با این حساب تا پایان مردادماه حدود 200 هزار تن پسته صادر شده و یا در داخل مصرف شده است ( 160000 + 42000 )

-         از طرف دیگر بنا به برآورد انجمن در سال 94 در ایران 210 هزار تن پسته تولید شده و 10 هزار تن هم از سال قبل موجود بوده و در ابتدای سال 220 هزار تن موجودی پسته ایران بوده است. اگر از این مقدار 200 هزار تن که تا پایان شهریور مصرف شده کم کنیم موجودی پسته ایران در پایان مردادماه میشود حدود 15000 تا 20000 تن .


نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید