پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


لوگزامبورگ، هنگ‌کنگ و روسیه خریدارمحصول پسته استان یزد 1395/9/24 در وقت 9:56:17

به گزارش یزدی نیوز به نقل از تابناک یزد،امروزه پاسخ متناسب با نیاز و ترجیحات مصرف‌کنندگان بازارهای خارجی، اساس رقابت در بازارهای بین‌المللی است. اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و توجه ویژه به جایگاه صادرات کالاهای غیر نفتی کاملاً محسوس است. از این‌رو انتخاب صحیح بازار هدف به‌عنوان گام نخست شناخت خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و در نتیجه لزوم شناسایی و اولویت-بندی بازارهای بالقوه صادرات به‌منظور توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود. محصولات کشاورزی نقش عمده‌ای در صادرات کالاهای غیرنفتی دارد و در بین آن‌ها پسته از اهمیت خاصی برخوردار است. متغیرهای اصلی تحقیق شامل تولید و تجارت پسته در جهان و ایران است که داده‌های آماری مربوطه از سازمان خواربار جهانی(FAO)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل گمرک استان یزد در فاصله زمانی 12 ساله (1393-1380) جمع‌آوری شده است. در این مقاله، پس از شناسایی بازارهای بالقوه محصول پسته و در نظرگرفتن معیارهای مناسب، بازارهای هدف با مدل تصمیم‌گیری چند معیاره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. وزن‌دهی به معیارها، از روش آنتروپی شانون و برای اولویت‌بندی بازارها از رویکرد TOPSIS فازی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد کشورهای لوگزامبورگ، هنگ‌کنگ و روسیه به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم از بازارهای هدف محصول پسته استان یزد قرار دارند.