پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


کاهش 4 درصدی پیش بینی اولیه پسته تولیدی کشور 1396/9/27 در وقت 21:24:1

پنجاه و پنجمین جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران با هدف بازبینی محصول پیش بینی شده پسته کشور در تاریخ یکم آذر ماه سال ­جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با حضور اعضای کمیته و همچنین برخی فرآوری­کنندگان عضو انجمن برگزار شد.

کمیته باغبانی انجمن هر ساله پس از سپری شدن فصل برداشت، اقدام به بازبینی پیش بینی بهاره به منظور حصول اطمینان از محقق شدن میزان محصول پسته تولید شده می کند.

در این راستا پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه و بررسی شواهد و گزارشات مربوط به تولید پسته از کارگاه های فرآوری، نمایندگان و معتمدین انجمن از سراسر کشور، میزان تولید محصول پسته خشک در پوست برای سال محصولی جاری با کاهش حدود 4 درصدی نسبت به پیش بینی  بهاره،  225 هزار تن تخمین زده شد. بر این اساس میزان تولید پسته در استان کرمان 148 هزار تن و میزان تولید در سایر مناطق پسته خیز کشور 77 هزار تن برآورد می شود. این در حالی است که اطلاعات  پیش بینی مقدماتی انجمن پسته ایران حاکی از تولید 235 هزار تن پسته خشک در سال جاری بود.

براساس گزارش نهایی کمیته، سایز پسته ها در سال جاری نسبت به سال های گذشته ریزتر و درصد پسته های طبیعی خندان کمتر شده است.