پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

اخبار پسته


خدمات ترويجي بايد تمامي جامعه كشاورزي را در برگيرد 1392/11/9 در وقت 12:35:26


مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در اولين نشست شوراي سياستگذاري ترويج كشاورزي خطاب به مديران اعلام كرد: سياستگذاري در ترويج كشاورزي بايد از جامعيت لازم برخوردار باشد و كل جامعه كشاورزي را در برگيرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، مهندس حجتي ضمن تشكر از حضور كشاورزان پيشرو و فعالان بخش خصوصي در امور ترويج، آموزش و كارآفريني گفت: جامعه كشاورزي كشور مشتمل بر قشر وسيعي از كشاورزان با ويژگي ها و شرايط اجتماعي و اقتصادي متفاوت است، به طوري كه در اين جامعه هم كشاورزان با واحد توليدي خرد با سطح عملكرد پايين اقتصادي فعال هستند و هم كشاورزان با واحدهاي توليدي بزرگ، دانش بيان و عملكرد بالا وجود دارد.
وي تصريح كرد: سياست‌هاي ترويجي بايد همه گروه هاي جامعه كشاورزي را در برگيرد و بستر تامين نيازهاي خدمات ترويجي آنان را فراهم نمايد.به طوري كه سياست‌ها و خدمات ترويجي بايد براي كشاورزان كه زمين و درآمد كم‌ دارند،بتواند آنها را در انجام صحيح و به موقع فعاليت‌هاي كشاورزي، دسترسي آسان به ماشين و تجهيزات كاشت، داشت و برداشت و نيز نهاده هاي اصلي كمك كند و از اين طريق به افزايش توليد و درآمد آنها منجر شود.
مهندس حجتي گفت: اين سياست‌ها و خدمات ترويجي براي كشاورزان واحدهاي توليدي صنعتي و علمي بايد به ارائه و دسترسي به اطلاعات فني و تخصصي روز دنيا بوده و به آگاهي بخشي آنها از وضعيت توليدكنندگان مشابه در ساير كشورها و بازار مصرف بيانجامد.
وي در همين ارتباط اين دسته كشاورزان (پيشرو) را مهمترين مروجان كشاورزي براي ارائه خدمات ترويجي به گروه اول از كشاورزان (كشاورزان با واحدهاي خرد) دانست و خطاب به مديران اعلام كرد: از اين افراد در كارهاي ترويجي بهره ي لازم را بگيريد و همچنين اقدامات، مزارع و واحدهاي توليدي آنها را به عنوان واحدهاي الگويي در فرايند ترويج استفاده نماييد. ( به نقل از سایت وزارت جهاد کشاورزی)